O Alzheimerově chorobě

Mozková porucha – Alzheimerova choroba je provázená ztrátou paměti a dezorientací. Včasná léčba Alzheimerovy choroby může pomoci zpomalit nebo dočasně zvrátit průběh tohoto vážného onemocnění.

Alzheimerova choroba, degenerativní onemocnění mozku, poškozuje mozek a mentální funkce. V začátcích mají postižení pacienti příznaky jako poruchy krátkodobé paměti a schopnosti se rozhodovat; mohou zapomenout i provádění jednoduchých úkonů. V pokročilých stadiích Alzheimerovy choroby dochází ke ztrátě paměti a řeči, ztrácí se kontrola funkcí močového měchýře i střeva objevují se povahové změny, nejčastěji vysloveně nepřátelské chování nebo odmítání komunikace s okolím. Alzheimerova choroba postihuje asi 10 procent lidí starších 80 let.

E. Kraepelin
E. Kraepelin
A. Alzheimer
A. Alzheimer

 

Alois Alzheimer (14. červen 1864 – 19. prosinec 1915) byl německý psychiatr a neuropatolog, spolupracovník Emila Kraepelina, který jako první (r. 1907) popsal symptomy onemocnění známého jako Alzheimerova choroba.

Podle odhadu trpělo touto nemocí v roce 2000 17–25 milionů lidí na světě, v roce 2008 již 37 milionů. V České republice to bylo v roce 2000 zhruba 50–70 tisíc osob, v roce 2008 již 120 tisíc osob. Pokud nebude nalezena a zavedena účinná léčba, odhadují odborníci, že do roku 2050 vzroste počet nemocných v celém světě čtyřnásobně, minimálně na 100 milionů případů.

Současná medicína tuto chorobu doposud nedovedla účinně léčit, pouze poněkud zpomalit její postup. V roce 2008 se objevily první povzbudivé zprávy o výrazném léčebném pokroku u menších skupin pacientů, přestože o úplné vyléčení nejde