Naše služby

Ubytování

Domov má kapacitu 31 lůžek. Klienti jsou ubytováni ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Většina pokojů má vlastní sociální zařízení a polohovací lůžka s antidekubitními matracemi. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem pro každodenní život, ale jsme připraveni na to, že si klient po dohodě se spolubydlícími vybaví pokoj vlastním drobným nábytkem nebo vyzdobí vlastními předměty z domova.

Stravování

Stravování je zajištěno v rozsahu tří hlavních jídel. Tekutiny jsou zajištěny celodenně.
Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku.
Zajišťujeme potřebnou dietu v případě, že to vyžaduje zdravotní stav klienta.
Celodenní stravu můžeme rozšířit na požádání klienta o dopolední a odpolední svačinu, nápoj dle výběru, přídavek a výživu (fakultativní služby).

Lékařská péče

Klientům je poskytována zdravotní a ošetřovatelská péče prostřednictvím zdravotních sester, lékařská péče prostřednictvím smluvních lékařů –  praktického lékaře a psychiatra.

Sociální péče

Sociální péče je poskytována prostřednictvím pracovníků v sociálních službách.

Aktivizace

Aktivizační činnost zajišťuje Pracovník v sociálních službách – terapeut.

Naše činnost

Personál je pravidelně vzděláván v rámci odborných seminářů, protože je naším cílem neustálé zvyšování odbornosti pracovníků a následně poskytování stále kvalitnější péče.
Pomáháme při uplatňování práv a oprávněných zájmů, podporujeme kontakt s rodinou, osobami blízkými a se společenským prostředím jako prevenci sociálního vyloučení.
Naše služby přizpůsobujeme specifickým potřebám klientů s ohledem na materiální a technické vybavení, personální a odborné obsazení a odlehlost Domova.

Zpracováváme a vedeme administrativní, zdravotní a sociální dokumentaci každého klienta, abychom měli zajištěnou komplexní dokumentační agendu kvality a rozsahu poskytované péče.

Sociální služby jsou poskytovány na základě smluvního vztahu mezi klientem a poskytovatelem.

Návštěvy a prohlídka Domova je možná každý den od 10. 00 hodin.

Přijeďte za námi, rádi Vás uvítáme.